K337 Logo

Výuka


X37ZRD

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37ZRD > index

[CZ] [EN]Základy radioelektroniky


Semestr: ZRozsah: 2+1
Zakončení: Z
Garant:Doc. Ing. Josef Dobeš CSc., B2-722, 2207, dobes[at]fel.cvut.cz
Doc. Ing. Václav Žalud CSc., B2-728, 2204, zalud[at]fel.cvut.cz
Přednášky:
Cvičení:Ing. Josef Špaček , C3-435, 5969, spacekm[at]fel.cvut.cz


Obecné informace o předmětu:

Hlavní tématické okruhy:

Základy komunikace, schéma a kapacita komunikačního systému. Přenosové prostředí. Rádiová komunikace. Modulace analogové a digitální. Rozhlas AM, FM, stereofonní vysílání. Princip televize, normy. Digitální rozhlasové a televizní vysílání. Obvodové koncepce a vlastnosti rádiových vysílačů a přijímačů. Rádiová lokace a navigace. Mobilní komunikace.


 Aktuální informace

13. 11. 2007

Sděluji všem studentům, kteří navštěvují moje přednášky v zimním semestru šk. r. 2007/8, že mají k dispozici následující doporučené studijní materiály:

1. Žalud, V.: Moderní radioelektronika. BEN Praha, 2000.
2. Dobeš, J. – Žalud, V.: Moderní radiotechnika. BEN Praha, 2006.

Případní zájemci o koupi těchto knih (položky ad1 a ad 2) si mohou u jejich autorů vyzvednout poukázky na slevu 30% ze základní prodejní ceny.

3. Soubor snímků PPT Mobilní komunikace
4. Soubor snímků PPT Základy radiotechniky

Kopie obou těchto souborů si mohou zájemci zakoupit ve fakultní xerox-rozmnožovně (lab. č. 55 přízemí FEL)

5. Počítačový soubor SDR a CR (Softwarové a kognitivní rádio) - naleznete v sekci Materiály

Doc. Ing. Václav Žalud, CSc. – přednášející

13. 11. 2007Část Materiály byla doplněna o materiály: SDR a CR - softwarové a kognitivní rádio
2. 1. 2007Pod odkazem Materiály byl doplněn přehled látky probrané v první části předmětu.
13. 11. 2006Část Materiály byla doplněna o materiály: Digitální modulace (PSK, QAM, MSK). Modulace OFDM.
30. 10. 2006Část Materiály byla doplněna o materiály: Aplikace AM a FM. Pulsní modulace. Doplněny byly také soubory vhodné pro tisk.


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 29. 09. 2006 23:28:43