K337 Logo

VýukaX37ZSG

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37ZSG > index

[CZ] [EN]Záznam signálu


Semestr: LRozsah: 2+2
Zakončení: Z, ZK
Garant:Doc. Ing. František Kadlec CSc., B3-546, 2115, kadlec[at]fel.cvut.cz
Přednášky:
Cvičení:Ing. František Rund Ph.D., B3-546, 2108, xrund[at]fel.cvut.cz


Obecné informace o předmětu:

Předmět podává přehled o používaných způsobech analogového a digitálního záznamu signálu. Nejprve se jedná o optický záznam zvukového signálu na film, následuje magnetický záznam zvukového i obrazového signálu na pásky a disky. Dále jsou uvedeny velkokapacitní způsoby záznamu signálu na magnetooptickém a optickém principu. V závěru je představen záznam signálu do pevných pamětí a jsou naznačeny nové směry vývoje v této oblasti.


 Aktuální informace

Tento předmět byl nahrazen předmětem A0M37ZV2 (psychoakustická optimalizace, záznam digitálního a analogového zvuku, metody rekonstrukce archivních nahrávek)
16.2. 2009Aktualizovány termíny jednotlivých úloh. Návody k úlohám budou aktualizovány průběžně.
Na první cvičení prosím nezapomenout index.
Vytiskněte si návod na první cvičení, heslo sdělí cvičící na požádání.
26. 5. 2008O zápočtovém týdnu začínají skupiny lichého týdne v nominální čas, sudý týden o 1,5 hod. později.
Podmínkou zápočtu je splněná docházka, sešit, a protokol hodnocený lépe než na 4.
Na případné vylepšení protokolu je čas do zkoušky, pro urychlení kontroly uveďte v doprovodném e-mailu provedené změny.
29. 4. 2008Pozor na přesuny výuky - 6. měření - viz harmonogram
9. 4. 2008Nabídka témat protokolů je zveřejněna zde
31. 5. 2007Okruhy otázek ke zkoušce jsou umístěny zde
Průběžně aktualizovaný harmonogram jednotlivých cvičení


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 09. 01. 2007 16:09:08