K337 Logo

VýukaXP37MVP

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > XP37MVP > index

[CZ] [EN]Metodika vědecké práce


Semestr: ZRozsah: 4+0
Zakončení: Zk
Garant:Prof. Ing. Miloš Klíma CSc., B3-547, 2226, klima[at]fel.cvut.cz
Přednášky:
Cvičení:Prof.Mgr. Petr Páta PhD., B2-730, 2016, 2248, pata[at]fel.cvut.cz


Obecné informace o předmětu:

Cíl a motivace vědecké práce, využívání literárních a jiných pramenů, dostupné databáze, základní příprava projektu, zdroje, konkrétní příklady vědeckých projektů, formální náležitosti (dizertační práce, článek, konference), patenty a patentové rešerše, využívání Internetu, diskusní skupiny, prezentace na WWW, prezentace projektu.


 Aktuální informace

V sekci Materiály naleznete harmonogram blokové výuky (2010).
Soustředění proběhne v lednu 2011 v místnostni 554/B3 vždy od 9 hodin.


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 05. 11. 2009 12:35:14