K337 Logo

VýukaY37BKS

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > Y37BKS > index

[CZ] [EN]Bezdrátové komunikační systémyPřednášky
TýdenDatumTéma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cvičení
Obecné informace:

Seznam laboratorních úloh:

(1.-7. úloha v laboratoři 436)

1. Měření na mikrovlnném spoji

2. Měření na vzorkovacím obvodu, vzorkovací teorém

3. Měření na systému digitální televize - parametry, přenosové rychlosti systému

4. Měření na systému digitální televize - přenos multimediálního obsahu v multiplexu

5. Monitorování rádiového rozhraní systému mobilní komunikace

6. Experiment se systémem digitálního rozhlasu

7. Rezerva / náhradní měření

(8.-10. úloha v laboratoři 815)

8. Měření na přijímači družicové navigace

9. Demonstrace bezdrátového komunikačního spoje - digitální modulace

10. Demonstrace bezdrátového komunikačního spoje - kanálové kódování

TýdenDatum Detaily
1Úvod do laboratpří, BOZP (začátek v laboratoři 436)
2Zásady při měřeních na komunikačních systémech (436 nebo 438)
3Přístroje pro měření na komunikačních systémech (436 nebo 438)
4Měření úloh 1-3 (436)
5Měření úloh 1-3 (436)
6Měření úloh 1-3 (436)
7Měření úloh 4-6 (436)
8Měření úloh 4-6 (436)
9Měření úloh 4-6 (436)
10Rezerva / náhradní cvičení
11Měření úloh 8-10 ( 815)
12Měření úloh 8-10 ( 815)
13Měření úloh 8-10 ( 815)
14Zápočet, případně náhradní měření (436, případně také 815)

Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 29. 09. 2006 23:01:30