K337 Logo

VýukaMM2

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > MM2 > index

[CZ] [EN]Multimédia 2


Semestr: ZRozsah: 2+2
Zakončení: Z, Zk
Garant:Prof. Ing. Miloš Klíma CSc., B3-547, 2226, klima[at]fel.cvut.cz
Přednášky:
Cvičení:Ing. Martin Bernas CSc., B3-551,553, 2116, 2112, bernas[at]fel.cvut.cz
Ing. František Rund Ph.D., B3-546, 2108, xrund[at]fel.cvut.cz


Obecné informace o předmětu:

Předmět je zaměřen na základní principy a aspekty multimediální techniky. Za prvotní východisko je uvažována interakce technických prostředků s pozorujícím subjektem - člověkem. Student získá poznatky o základech snímání, reprodukce, zpracování, záznamu, komprese a šíření audiovizuální informace. Cvičení jsou zaměřena na laboratorní experimenty.

Tyto stránky se týkají předmětu A7B37MM2 i předmětu Y37MM2


 Aktuální informace

Tyto stránky jsou již neudržované, studijní podporu pro tento předmět najdete v systému KME Moodle


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 29. 09. 2006 23:01:30