Vyhodnocení ankety LS 2002/2003

1. část

Předmět
Zkratka
Přednášející
Počet studentů
Návštěvnost přednášky
Je studijní literatura dosažitelná?
zapsaných
dotazovaných
nad 70 %
40-70 %
do 40 %
ano
ne
částečně
Aplikace signálových procesorů 37ASP Skalický
30
14
6
5
3
10
1
3
Biologické signály 37BS Roubík
43
30
15
4
10
7
6
16
Číslicové systémy v radiotechnice 37CS Skalický
34
30
15
7
5
1
21
4
Elektroakustika a televize 37ET Klíma, Husník
30
30
27
3
0
12
4
13
Konstrukce a návrh radioelektronických zařízení 37KN Skalický
12
7
3
1
3
5
1
1
Lékařská přístrojová technika 1 37LT1 Roubík, Hozman
28
16
12
2
2
3
1
12
Měření akustických veličin 37MAV Škvor
15
4
0
1
3
4
0
0
Mobilní komunikace 37MK Žalud
76
51
29
5
17
6
10
35
Návrh, konstrukce a spolehlivost lékařských přístrojů 37NKS Hozman
17
17
4
11
2
3
0
14
Radioelektronická měření 37RAM Horevaj
27
19
5
10
4
7
9
4
Radiové systémy 2 37RS2 Kovář
14
10
2
7
1
Rádiové systémy 37RS Žalud
52
47
11
20
9
1
0
10
Rádiové určování polohy a navigace 37RUP Vejražka
9
6
4
2
0
0
4
2
Signály a soustavy 37SAS Vejražka
169
84
18
14
48
81
1
28
Technická akustika 37TA Škvor
28
18
6
5
8
6
0
11
Televize 37TE Klíma, Bernas
43
27
13
4
10
13
2
12
Teorie digitální komunikace 37TDK Sýkora
48
26
20
4
2
19
0
2
VF obvody a měření 37VFM Horevaj
6
5
3
2
0
2
0
5
VF obvody a měření 37VFO Horevaj
26
24
7
10
8
2
1
21
Základy radioelektroniky 37ZR Žalud, Dobeš
94
68
30
14
26
28
16
23
Záznam signálu 37ZS Kadlec
30
22
9
8
5
22
0
0
Zobrazovací systémy v lékařství 2 37ZSL2 Hozman, Roubík
30
15
8
6
1
2
1
12
celkem    
861
566
247
145
167
234
78
228
procent celku    
 
65,7%
43,6%
25.6%
29.5%
41.3%
13.8%
40.3%

2.část — přednášky

Předmět
Zkratka
Přednášející
Je přednáška obtížná?
Je přednáška srozumitelná?
Je přednáška dobře připravena?
Je vztah student-přednášející dobrý?
příliš
přiměřeně
není
spíše ano
spíše ne
nemohu se vyjádřit
ano
ne
nechci se vyjádřit
ano
ne
nechci se vyjádřit
Aplikace signálových procesorů 37ASP Skalický
1
11
2
9
2
3
12
0
2
14
0
0
Biologické signály 37BS Roubík
1
20
9
30
0
0
30
0
0
30
0
0
Číslicové systémy v radiotechnice 37CS Skalický
2
23
1
11
8
7
11
4
11
23
0
3
Elektroakustika a televize 37ET Klíma, Husník
3
23
4
22
4
4
28
1
1
30
0
0
Konstrukce a návrh radioelektronických zařízení 37KN Skalický
0
7
0
5
0
2
4
0
3
7
0
0
Lékařská přístrojová technika 1 37LT1 Roubík, Hozman
0
14
2
15
0
1
15
0
1
16
0
0
Měření akustických veličin 37MAV Škvor
1
3
0
4
0
0
2
0
2
4
0
0
Mobilní komunikace 37MK Žalud
0
38
12
42
2
7
42
1
8
49
0
2
Návrh, konstrukce a spolehlivost lékařských přístrojů 37NKS Hozman
0
2
15
16
0
1
16
0
1
17
0
0
Radioelektronická měření 37RAM Horevaj
0
13
3
15
0
0
15
0
0
15
0
0
Radiové systémy 2 37RS2 Kovář
1
9
0
6
4
0
1
2
7
10
0
0
Rádiové systémy 37RS Žalud
4
33
7
31
4
2
31
0
3
18
0
0
Rádiové určování polohy a navigace 37RUP Vejražka
0
5
1
6
0
0
6
0
0
6
0
0
Signály a soustavy 37SAS Vejražka
7
56
1
17
25
28
18
7
47
43
0
29
Technická akustika 37TA Škvor
1
18
0
13
1
4
15
0
3
18
0
0
Televize 37TE Klíma, Bernas
0
20
7
18
0
8
19
0
8
24
0
3
Teorie digitální komunikace 37TDK Sýkora
9
17
0
9
10
7
22
1
3
24
0
2
VF obvody a měření 37VFM Horevaj
0
1
4
5
0
0
5
0
0
5
0
0
VF obvody a měření 37VFO Horevaj
0
18
7
22
0
1
23
0
11
23
0
1
Základy radioelektroniky 37ZR Žalud, Dobeš
4
51
14
58
4
6
59
3
9
66
0
4
Záznam signálu 37ZS Kadlec
1
8
12
19
0
3
17
0
5
21
0
0
Zobrazovací systémy v lékařství 2 37ZSL2 Hozman, Roubík
0
14
1
15
0
0
15
0
0
15
0
0
celkem    
35
404
102
388
64
84
406
19
115
478
0
44
procent celku    
6.2%
71.4%
18.0%
68.6%
11.3%
14.8%
71.7%
3.4%
20.3%
84.5%
0.0%
7.8%

3. část — cvičení

Předmět
Zkratka
Cvičící
Je cvičení dobře připraveno?
Je pro Vás cvičení přínosem?
Je vztah student-cvičící dobrý?
spíše ano
spíše ne
nechci se vyjádřit
ano
ne
nechci se vyjádřit
ano
ne
nechci se vyjádřit
Aplikace signálových procesorů 37ASP Těšitel
10
3
1
12
0
2
13
0
0
Biologické signály 37BS Roubík
23
2
5
29
0
1
30
0
0
Číslicové systémy v radiotechnice 37CS Kopecký
25
0
1
26
0
0
26
0
0
Elektroakustika a televize 37ET Klíma, Husník
26
1
2
24
0
6
29
0
0
Konstrukce a návrh radioelektronických zařízení 37KN Burda
7
0
0
7
0
0
7
0
0
Lékařská přístrojová technika 1 37LT1 Roubík, Hozman
13
0
3
15
0
1
16
0
0
Měření akustických veličin 37MAV Husník
0
0
4
4
0
0
4
0
0
Mobilní komunikace 37MK Jelínek
28
15
8
34
9
8
51
0
0
Návrh, konstrukce a spolehlivost lékařských přístrojů 37NKS Hozman
17
0
0
17
0
0
17
0
0
Radioelektronická měření 37RAM Míchal
19
0
0
17
1
2
17
1
3
Radiové systémy 2 37RS2 Kovář                  
Rádiové systémy 37RS                    
Rádiové určování polohy a navigace 37RUP Vejražka
6
0
0
6
0
0
6
0
0
Signály a soustavy 37SAS Špaček, Puričer, Seidl, Kovář
57
8
15
60
13
5
79
0
1
Technická akustika 37TA Škvor
16
0
2
16
1
1
16
0
1
Televize 37TE Klíma, Bernas
27
0
0
27
0
0
27
0
0
Teorie digitální komunikace 37TDK Anis, Včelák
16
0
5
16
2
3
17
0
4
VF obvody a měření 37VFM Matějka
5
0
0
5
0
0
5
0
0
VF obvody a měření 37VFO Matějka
24
0
0
24
0
0
24
0
0
Základy radioelektroniky 37ZR Horevajová, Ulovec, Haufer
64
1
2
61
4
2
65
0
2
Záznam signálu 37ZS Kadlec, P. Kopecký, Bursík
20
0
2
21
0
1
22
0
0
Zobrazovací systémy v lékařství 2 37ZSL2 Hozman, Roubík
14
0
1
14
0
1
15
0
0
celkem    
417
30
51
435
30
33
486
1
11
procent celku    
73.7%
5.3%
9.0%
76.9%
5.3%
5.8%
85.9%
0.2%
1.9%

HTML by Pavel Puričer, puricep@fel.cvut.cz
30. června 2003