Vyhodnocení ankety ZS 2002/2003

1. část

Předmět
Zkratka
Vyučující
Počet studentů
Návštěvnost přednášky
Je studijní literatura dosažitelná?
zapsaných
dotazovaných
nad 70 %
40-70 %
do 40 %
ano
ne
částečně
Družicové, komunikační a navigační systémy 37DRS Vejražka, Šebek
45
35
27
4
4
1
15
19
Elektroakustika a aplikovaná akustika 37EAA Škvor, Husník
29
25
10
5
11
9
5
11
Elektronika osobních mikropočítačů 37EOM Kopecký
27
19
9
8
2
12
5
2
Laboratoř rádiové komunikační techniky 37LBR Míchal, Matějka
28
19
 
 
 
17
1
1
Lékařská přístojová technika 2 37LT2 Kadlec
21
13
9
2
2
0
3
10
Letecká navigace 37LN Vejražka
21
11
8
3
0
0
5
6
Návrh radioelektronických obvodů počítačem 37NRO Dobeš
38
18
8
3
7
18
0
0
Přístrojové aplikace mikroprocesorů 37PM Skalický
26
18
6
3
9
17
0
1
Rádiové systémy 1 37RS1 Kovář
12
0
 
 
 
 
 
 
Rádiové vysílače a přijímače 37RVP Syrovátka, Horevajová
55
45
24
12
11
45
0
1
Řízení letového provozu 37RLP Kovář
10
7
3
3
1
1
4
2
Studiová technika 37ST Bernas
16
13
4
5
4
9
0
4
Synchronizace a ekvalizace v digitální komunikaci 37SEK Sýkora
22
9
9
0
0
4
0
5
Televizní a obrazová technika 37TOT Klíma, Bernas
66
18
12
4
2
3
2
12
Základy komunikačních systémů 37ZKS Šimša
25
0
 
 
 
 
 
 
Zobrazovací systémy v lékařství 1 37ZSL1 Hozman, Roubík
39
8
8
0
0
1
0
 
Zpracování akustických signálů 37ZAS Kadlec
39
9
7
2
0
9
0
0
Zpracování obrazu a fotonika 37ZOF Klíma, Páta
37
11
9
0
2
11
0
0
celkem    
547
278
153
54
55
157
40
74
procent celku    
 
50,8%
55,0%
19,4%
19,8%
56,5%
14,4%
26,6%

2.část — přednášky

Předmět
Zkratka
Vyučující
Je přednáška obtížná?
Je přednáška srozumitelná?
Je přednáška dobře připravena?
Je vztah student-přednášející dobrý?
příliš
přiměřeně
není
spíše ano
spíše ne
nemohu se vyjádřit
ano
ne
nechci se vyjádřit
ano
ne
nechci se vyjádřit
Družicové, komunikační a navigační systémy 37DRS Vejražka, Šebek
1
24
10
33
0
2
32
0
3
35
0
0
Elektroakustika a aplikovaná akustika 37EAA Škvor, Husník
4
17
2
9
2
11
18
0
6
19
0
5
Elektronika osobních mikropočítačů 37EOM Kopecký
0
2
17
19
0
0
19
0
0
19
0
0
Laboratoř rádiové komunikační techniky 37LBR Míchal, Matějka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lékařská přístojová technika 2 37LT2 Kadlec
0
10
3
9
1
3
5
0
8
13
0
0
Letecká navigace 37LN Vejražka
0
8
3
11
0
0
11
0
0
11
0
0
Návrh radioelektronických obvodů počítačem 37NRO Dobeš
0
11
4
13
0
4
13
0
4
15
0
2
Přístrojové aplikace mikroprocesorů 37PM Skalický
0
14
2
15
1
1
15
0
2
16
0
0
Rádiové systémy 1 37RS1 Kovář
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rádiové vysílače a přijímače 37RVP Syrovátka, Horevajová
5
35
5
10
31
5
14
11
20
38
2
4
Řízení letového provozu 37RLP Kovář
0
2
5
9
0
0
8
0
1
9
0
0
Studiová technika 37ST Bernas
0
4
9
13
0
1
12
0
2
13
0
0
Synchronizace a ekvalizace v digitální komunikaci 37SEK Sýkora
2
7
0
7
1
1
9
0
0
9
0
0
Televizní a obrazová technika 37TOT Klíma, Bernas
0
13
5
16
0
2
15
0
2
16
1
0
Základy komunikačních systémů 37ZKS Šimša
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zobrazovací systémy v lékařství 1 37ZSL1 Hozman, Roubík
0
1
7
8
0
0
8
0
0
8
0
0
Zpracování akustických signálů 37ZAS Kadlec
0
9
0
9
0
0
9
0
0
9
0
0
Zpracování obrazu a fotonika 37ZOF Klíma, Páta
0
9
1
10
0
0
10
0
0
10
0
0
celkem    
12
166
73
191
36
30
198
11
48
240
3
11
procent celku    
4,3%
59,7%
26,3%
68,7%
12,9%
10,8%
71,2%
4,0%
17,3%
86,3%
1,1%
4,0%

3. část — cvičení

Předmět
Zkratka
Vyučující
Je cvičení dobře připraveno?
Je pro Vás cvičení přínosem?
Je vztah student-cvičící dobrý?
spíše ano
spíše ne
nechci se vyjádřit
ano
ne
nechci se vyjádřit
ano
ne
nechci se vyjádřit
Družicové, komunikační a navigační systémy 37DRS Vejražka, Šebek
35
0
0
34
1
0
35
0
0
Elektroakustika a aplikovaná akustika 37EAA Škvor, Husník
23
0
2
23
0
2
21
1
3
Elektronika osobních mikropočítačů 37EOM Kopecký
17
0
2
18
0
1
18
0
1
Laboratoř rádiové komunikační techniky 37LBR Míchal, Matějka
14
2
3
14
4
1
12
4
3
Lékařská přístojová technika 2 37LT2 Kadlec
2
7
4
9
4
0
12
0
1
Letecká navigace 37LN Vejražka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh radioelektronických obvodů počítačem 37NRO Dobeš
18
0
0
17
0
1
18
0
0
Přístrojové aplikace mikroprocesorů 37PM Skalický
10
2
6
14
0
4
16
0
0
Rádiové systémy 1 37RS1 Kovář
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rádiové vysílače a přijímače 37RVP Syrovátka, Horevajová
45
0
0
43
2
1
45
0
0
Řízení letového provozu 37RLP Kovář
9
0
0
8
0
1
9
0
0
Studiová technika 37ST Bernas
13
0
0
13
0
0
13
0
0
Synchronizace a ekvalizace v digitální komunikaci 37SEK Sýkora
9
0
0
9
0
0
9
0
0
Televizní a obrazová technika 37TOT Klíma, Bernas
16
1
0
16
1
0
16
0
1
Základy komunikačních systémů 37ZKS Šimša
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zobrazovací systémy v lékařství 1 37ZSL1 Hozman, Roubík
8
0
0
8
0
0
8
0
0
Zpracování akustických signálů 37ZAS Kadlec
9
0
0
9
0
0
9
0
0
Zpracování obrazu a fotonika 37ZOF Klíma, Páta
11
0
0
11
0
0
11
0
0
celkem    
239
12
17
246
12
11
252
5
9
procent celku    
86,0%
4,3%
6,1%
88,5%
4,3%
4,0%
90,6%
1,8%
3,2%

HTML by Pavel Puričer, puricep@fel.cvut.cz
7. dubna 2003