K337 Logo    České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky K 13137
czech english

LidéVěda a výzkumVýukaLokální informace


Spolupráce s průmyslem   Akademická spolupráce   Finanční podpora

Zde naleznete přehled akademických a odborných institucí (odborných škol, univerzit,...), podílejících se na spolupráci s katedrou v rámci výzkumných a vývojových projektů nebo výuky.

[Home Page] [Fakulta elektrotechnická] [České vysoké učení technické]

webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz