K337 Logo    České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky K 13137
czech english

LidéVěda a výzkumVýukaLokální informace


Spolupráce s průmyslem   Akademická spolupráce   Finanční podpora

Zde naleznete přehled organizací a firem, podílejících se na podpoře vědecko-výzkumných a výukových aktivit katedry formou grantů či sponzorských darů.

[Home Page] [Fakulta elektrotechnická] [České vysoké učení technické]

webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz