K337 Logo    České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky K 13137
czech english

LidéVěda a výzkumVýukaLokální informace


Proč studovat radioelektroniku?

Radioelektronika se v současnosti nevěnuje pouze problematice rádiového přenosu rozhlasového a televizního vysílání, tento obor nyní pokrývá celou šíři bezdrátových přenosových technologií a oblasti bezprostředně s nimi související. V rámci studia je možné osvojit si celý proces analýzy a návrhu systémů včetně modulací, zabezpečení přenosu, kódování přenášeného zvuku, obrazu a dat. Následně je možné získat prakticky aplikovatelné poznatky o vhodných obvodových realizacích, jejich parametrech a problémech s návrhem spojených. Nedílnou součástí studia je i měření příslušných vlastností radioelektronických systémů a parametrů klíčových obvodů a prvků.

Další zkušenosti studenti získají prací na semestrálních projektech, bakalářských a diplomových pracech, kdy se v celé řadě případů podílí na řešení výzkumných a vývojových projektů katedry.

Studenti na katedře získají poznatky z následujících technických oborů:
 • bezdrátové komunikační systémy
  • AM/FM přenos, digitální rozhlas - DAB, DRM
  • analogová TV, digitální TV - DVB
  • celulární systémy (GSM, UMTS,...)
  • bezdrátový přenos dat, bezdrátový Internet (Wi-Fi)
  • družicové komunikační systémy (VSAT, družicový Internet, ...)
 • principy analogového a digitálního přenosu
  • analogové modulace (AM, DSB, SSB, VSB, FM, PM, ...)
  • digitální modulace (ASK, PSK, FSK, CPM, TCM, ...)
  • popis a analýza komunikačního kanálu, chybovost přenosu
  • optimalizace zdroje signálu
  • zabezpečení proti chybám při přenosu (blokové kódy, cyklické kódy, Turbo kódy,...)
  • systémy sdílení komunikačního kanálu - CDMA, TDMA, FDMA, SDMA
  • simulační postupy pro získání parametrů komunikačního kanálu
 • digitální zpracování signálu a číslicová technika
  • digitální filtrace
  • použití signálových procesorů a mikroprocesorů
  • aplikace mikroprocesorů a DSP
 • obvody a subsystémy pro vysílání a příjem rádiových signálů
  • základní bloky vysílačů a přijímačů, jejich princip a funkce
  • parametry rádiových obvodů (citlivost, selektivita, zkreslení, ...), jejich měření a optimalizace
  • návrh a konstrukce rádiových systémů
  • principy softwarového rádia
  • měření parametrů rádiových systémů a obvodů
 • CAD prostředky pro analýzu a návrh rádiových systémů, obvodů a zařízení
 • technologie pro zpracování a přenos multimedií
  • záznam a zpracování zvuku, audio CD, SACD, DVD-audio
  • kmitočtová analýza a optimalizace zvuku
  • záznam a zpracování obrazu, digitální střih, DVD-video
  • tvorba, přenos, příjem a zpracování TV signálu, DVB-T/S/H, HDTV
  • kódování zvuku a obrazu pro přenos a záznam, MPEG standardy, 3D reprodukce
  • princip a návrh akustických měničů a soustav (reproduktory, mikrofony, reproboxy,...)
  • měření akustických veličin a parametrů
  • optické soustavy, kolorimetrie, barevné prostory
  • digitální fotografie
 • radiolokační a navigační systémy
  • letecká navigace (VOR, ILS, NDB,...)
  • letecké komunikační systémy, systémy řízení letového provozu
  • pozemní a družicové navigační systémy, GPS, GLONASS, GNSS
  • principy radiolokace, radar, zpracování radarového signálu

[Home Page] [Fakulta elektrotechnická] [České vysoké učení technické]

webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz