K337 Logo    České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky K 13137
czech english

LidéVěda a výzkumVýukaLokální informace


Laboratoře a učebny katedry radioelektroniky

Katedra radioelektroniky disponuje celou řadou víceúčelových i specializovaných laboratoří pro výuku a výzkum v oblasti příjmu a zpracování signálu, analogových a digitálních komunikací, multimediálních technologií a radioelektronických měření. Tyto laboratoře jsou k dispozici studentům denního i kombinovaného studia v rámci výuky a studentských týmových a samostatných projektů, dále pro činnosti související s řešením závěrečných prací.

Stránského laboratoře

Jedná se o komplex laboratoří ve 4. patře budovy FEL v Dejvicích. Tyto laboratoře obsahují počítačovou učebnu 434, zaměřenou na výuku teorie signálů a systémů, digitálních komunikací a zpracování signálu. Učebna je vybavena terminály propojenými s výukovými a výpočetními servery katedry obsahujícími instalace matematických a simulačních prostředků (Matlab, Maple, Mathematica). Jsou zde vyučovány předměty X37SAS, X37SGS, X37DK1, X37DK2, X37ZAS, X37RAN. Další učebnou je laboratoř vysílačů a přijímačů 436, která umožňuje radioelektronická měření od základních až po speciální. Měřit lze jednotlivé obvody či bloky zařízení ale též celé systémy. Zahrnuje obvyklé analogové a nové moderní digitální systémy pro rozhlasové a televizní vysílání. Probíhají zde i například měření z oblasti mobilní komunikace, bezdrátového přenosu dat či navigace. Úkolem laboratoře je vhodně praktickým způsobem podpořit teoreticky získávané vědomosti. Jsou zde vyučovány předměty X37RVP, X37ZKT, X37KTR. Poslední z laboratoří v komplexu je laboratoř rádiových a vysokofrekvenčních měření 438. Probíhá zde např. výuka v předmětech X37MST a X37MDK.

Laboratoř číslicové techniky

Tato laboratoř je situována v sedmém patře bloku B2 v místnosti 717. Je zaměřena na výuku předmětů v oblasti číslicové techniky, aplikace mikroprocesorové techniky a signálových procesorů. Vyučují se zde předměty X37ASP, 37KN, X37OTK, X37PAM, X37MBS.

Laboratoře rádiové navigace a leteckých a rádiových systémů

Tyto laboratoře v osmém patře bloku B2 v místnostech 815 a 825 těží z bezprostřední blízkosti referenční stanice Diferenčního GPS, v laboratoři 815 probíhá např. výuka předmětů 37DRS a X37LNA, laboratoř 825 je z podstatné většiny určena pro práci v rámci doktorského studia, bakalářských a diplomových prací v oblasti zpracování rádiových signálů a navigace.

Laboratoře multimediálních technologií a AV studio

Tyto laboratoře slouží k výuce a vědeckovýzkumným aktivitám v oblasti zpracování zvukové a obrazové informace. V 5. patře jsou situovány učebna multimediálních technologií, laboratoř pro digitální zpracování audiosignálu, laboratoř pro zpracování videa, laboratoř laserové optiky, poslechová místnost a studio. V rámci těchto laboratoří se vyučují předměty X37MMT, X37MTT, X34FOT, X37ZVT, X37MAV, X37OBF, X37TEL, X37ZSG, X37CAO, X37STT.


(Obrázky se otevírají v novém okně, popis obrázku získáte najetím myší nad jednotlivé náhledy)

[Home Page] [Fakulta elektrotechnická] [České vysoké učení technické]

webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz