K337 Logo    České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky K 13137
czech english

LidéVěda a výzkumVýukaLokální informace


Naše katedra se věnuje mnoha aktivitám v oblasti vědy a výzkumu. Na základě jednotlivých specializovaných oblastí VaV jsou zformovány odborné týmy, jejichž přehled je uveden níže. Nedílnou součástí našich aktivit je spolupráce s průmyslem a univerzitami a dalšími akademickými subjekty. Naše práce je podporována řadou sponzorů a grantových organizací.

Významnou část našich výsledků lze nalézt v každoročním přehledu publikací a grantů na stránkách elektrotechnické fakulty.

Výzkumné skupiny a významné projekty

BTM logo CAD_RF logo RFES logo
BTM CADRF DiRaC MMTG RFES RSRDC

Odborné semináře katedry

Katedra se podílela v letech 2005-2011 na řešení výzkumého záměru MŠMT MSM 6840770014 - Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií. Vstup pro řešitele (vyžaduje autorizaci)

[Home Page] [Fakulta elektrotechnická] [České vysoké učení technické]

webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz