Vědecké semináře oboru radioelektronika a akustika

P37VRA

Semináře  VRA slouží k presentaci vědecko-výzkumné práce studentů PGS a zaměstnanců katedry a jako platforma k odborné diskusi. Semináře jsou pracovní - očekává se bohatá odborná konstruktivně-kritická diskuse k danému tématu. Z vybraných presentací bude jednou ročně sestaven tištěný sborník.

Semináře jsou otevřené pro všichny zaměstnance a studenty fakulty a odborníky z průmyslu. Účast na seminářích je povinná pro všechny studenty PGS katedry radioelektroniky.
 

Organizační zajištění

Jan Sýkora
tel.  224 35 3921
E-mail: Jan.Sykora@feld.cvut.cz

Program seminářů

Aktuální informace naleznete vždy na http://radio.feld.cvut.cz/research/seminars/10.3.2006, Jan Sýkora