Program seminářů katedry radioelektroniky na rok 2005

Semináře se konají v budově ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6
 

datum čas místnost přednášející téma
11.3.
11:00-12:30
434
J. Včelák
Analýza chybovosti detektorů v korelovaném parametrickém kanálu
18.3.
11:00-12:30
434
M. Herrera Subjektivní hodnocení kvality kompresoru zvukových signalů
25.3.
11:00-12:30
434
---

1.4.
11:00-12:30
434
P. Havlík
Implementace konfigurovatelné FFT radix-4 s využitím CORDIC
8.4.
11:00-12:30
434
P. Dobiáš Vysílač DRM
15.4.
11:00-12:30
434
K. Ptáček Optoakustické digitalni sluchátko
22.4.
11:00-12:30
434
P. Maršálek
Kódování zvuku ve sluchové dráze a jeho aplikace na prostorové slyšení
29.4.
11:00-12:30
434
Javůrek
Analýza vlivu animačních parametrů na kvalitu animovaných video sekvencí
6.5.
11:00-12:30
434
Z. Bureš Zpracování zvukových signálů z hlediska jejich vnímání
13.5.
11:00-12:30
434
Fliegel Hodnocení vlivu specifického zkresleni kompresních metod na kvalitu obrazu
20.5.
11:00-12:30
434


27.5.
11:00-12:30
434
K. Mikuláštík Způsoby adaptivního předzkreslení signálu v nelineární soustavě s mnoha nosnými kmitočty
3.6.
11:00-12:30
434
P. Valoušek Řízení digitálního reproduktoru


datum čas místnost přednášející téma
21.10.2005
11:00-12:30 434
Jan Včelák
Iterative Synchronization on Time-variant Channel with Recursive Subspace Estimator
28.10.2005
11:00-12:30 434
---

4.11.2005
11:00-12:30 434
Gorazd Kandus (IJS, Ljubljana, Slovenia)
Broadband Communications via High Altitude Platforms
11.11.2005
11:00-12:30 434


18.11.2005
11:00-12:30 434
Josef Syka (Ústav experimentalní medicíny AV ČR)
Kódování zvuku ve sluchové dráze
25.11.2005
11:00-12:30 434
Karel Motl
Vyzařovací impedance elementů polě měničů
2.12.2005
11:00-12:30 434


9.12.2005
11:00-12:30 434
Milan Kníže

16.12.2005
11:00-12:30 43411:00-12:30 434

13.10.2005, Jan Sýkora